-

استاد ادبیات دانشگاه تهران
استاد حقوق دانشگاه تهران
استاد کرسی تاریخ بعد از اسلام دانشگاه تهران
استاد منابع تاریخ ایران در مؤسسه مطالعات و تحقیقات تاریخی
استاد تاریخ ادبیات ایران در دانشگاه قاهره
مؤسس شعبه ادبیات فارسی دانشگاه علیگره هندوستان

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : سه شنبه 19 دی 1396 | 22:33 | نویسنده : سهیل |